Org Topologies ™

Et rammeverk-agonstisk verktøy

Det er lett å drukne i rammeverk og buzzwords når vi snakker om hvordan vi bygger smidige organisasjoner.

Org Topologies™ er et verktøy for å bygge smidige økosystemer. Et system hvor forretningen og IT jobber sammen for å skape flyt av både ideer og verdi. 

Verktøyet er utviklet av Roland Flemm og Alexey Krivitsky.

Bygge et smidig økosystem?

Det er mye vi kan lære fra rammeverk, men de passer sjeldent for din bedrift og verktøy.

Org Topologies™ er verktøy for bedrifter som ønsker å finne og utvikle sin egne smidige organisasjon.

Verktøyet består av to akser:

  • Uavhengighet, team autonomi
  • Gjensidig avhengighet, helhetlig produktomfang

For å lage en smidig organisasjon må man ofte utvikle organisasjonen over begge disse aksene.

Uavhengighet

Noen kaller det tverrfaglighet, andre kaller det autonomi.

Denne aksen sier noe om i hvor stor grad teamene kan løse sine oppgaver alene uten avhengighet til andre team. 

Fra komponent-team på venstresiden til multi-lærende tverrfaglige team på høyre.

Gjensidig avhengighet

Denne aksen representerer hvor mye helhetlig eierskap til produktet man har.  Hvor stor del av produktet har produktgruppen ansvar for?

Er teamene ansvarlig for å utføre småoppgaver på vegne av andre eller har de sammen helhetlig ansvar for produktet.

Denne aksen benytter jeg ofte når jeg snakker om forskjellen på å ha teamsmidighet og organisasjonssmidighet.

Lære mer?

Virker verktøyet nyttig for deg?

Smidigakademiet er stolt ambassadør av Org Topologies™. 
Ta gjerne kontakt hvis du har noe spørsmål eller ønsker kurs i dette verktøyet.

Les også gjerne mer på Org Topologies™ sin hjemmeside:
www.orgtopologies.com