Hva er smidig?

Min definisjon

“Smidig er tankesett, verdier og praksis som gjør individer, team og organisasjoner i stand til å tilpasse seg endrede omgivelser, i den hensikt å levere mest mulig verdi til sine kunder og brukere.”

Temaer innen smidig

For å oppå smidighet er det mange ting man må tenke på.

Listen under viser porteføljen over hvilke tema innen smidig jeg underviser mest i.

Teori, rammeverk og verktøy

Innen smidighet finnes det over 20 år med teori og praksis. I listen til venstre finner du teori, rammeverk og verktøy som jeg baserer mesteparten av kursene mine på.

Det er mulig å trykke på hver enkelt for å komme videre til deres offisielle side.

Lyst på kurs? Sjekk ut kursene mine her: Kurs i smidig