Smidig & agil systemutvikling

Smidig systemutvikling er et konsept som optimaliserer utviklingsprosessen og minimerer friksjon og bortkastet tid. Konseptet har sine røtter fra smidige industrielle produksjonsmetoder på 80 tallet., men er idag en sentral del av agil systemutvikling

Smidig & agil systemutvikling

Hovedkonseptet går ut på å minimere friksjon i alle ledd av produksjon. Fra individet, team og til hele avdelinger. Og det går også ut på å identifisere det som er viktig for at et produkt skal lykkes, og eliminere andre ting som ikke bidrar til produktets suksess

Bruk tid på det som teller

Etter hver sprint eller utviklings-iterasjon, går man over elementer i utviklingen som har vært flaskehalser eller utfordrende og foreslår løsninger på dette.

Dette kan være ting som unødvendig kode eller verktøy, overflod av oppgaver, byråkratiske prosesser eller kvalitetsproblemer

Kvalitet

For å lykkes med smidig må kvaliteten iverates og bygges inn i prosessen. Dette kan oppnåes med automatiske tester, par-programmering eller «code review» prosedyrer. I dette inngår også gode devops rutiner for enkel deployment for testing. Dokumentasjon er også en måte å øke kvaliteten på leveransen.

Læring

Deling av erfaring innad i teamet er kritisk for at alle kan bevege seg fort. Læring foregår i mange former, men noe av det viktigste er selvfølgelig å snakke sammen, enten på slack eller i møter. Det er også viktig å dokumentere dyrbare lærdommer. Enten direkte i koden i form av kommentarer, eller i code review prosessen – noen liker å skrive artikler som deles på intranettet for spesielle caser.

Eksperimentèr

Unngå å implementere tunge businessprosesser tidlig i utviklingsfasen. Fail fast slik at man unngår dyre overaskelser sent i utviklingsfasen.

Levere raskt

Moderne og effektive devops pipelines er kritisk for å kunne ha en leveransekjede som lar teamet bevege seg raskt. Det er optimalt å kunne deploye mange ganger om dagen til produksjon.

Dersom man kan levere ut kode raskt, kan man også tidlig fange viktig feedback fra stakeholders, kunder eller andre. Dette er viktig for å kunne lære og iterere.

«Up & up»

Man må ha en positiv innstilling til denne måten å jobbe på. Spille hverandre opp for å vinne sammen. Ta suksess og feil sammen og lær av det. Respektèr din sidemann, og behandle dem som du vil bli behandlet selv.

Optimalisering

Prosessene innad i teamet må kunne diskuteres og endres dersom teamet føler at det gir mening for suksess og friksjonsfri utvikling.

For at smidig systemutvikling skal lykkes, må ledelsen være onboardet i denne metodikken. Det er enkelt å finne gode IT ledere via konsulentselskap som f.eks Gnist AS